Людям з порушення зору Звичайна версія

ОГОЛОШЕННЯ ФОНДУ ПРО ПОЧАТОК ВІДКРИТОГО КОНКУРСУ СЕРЕД ПОПЕРЕДНЬО КВАЛІФІКОВАНИХ ОСІБ, ЗАЦІКАВЛЕНИХ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ВИВЕДЕННІ З РИНКУ ПАТ «ДІАМАНТБАНК» у способи, передбачені п. 2-5 ч. 2 ст. 39 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»

28.04.2017

На підставі рішення Правління Національного банку України від 24 квітня 2017 року №264-рш/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) прийнято рішення від 24 квітня 2017 року № 1684 «Про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

У зв’язку з цим Фонд повідомляє про проведення пошуку попередньо кваліфікованих осіб, що зацікавлені бути залученими до виведення неплатоспроможного банку ПАТ «ДІАМАНТБАНК» з ринку.

Фонд пропонує попередньо кваліфікованим особам такі способи виведення неплатоспроможного банку з ринку:

ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку;

відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією.

створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку;

продаж неплатоспроможного банку інвестору.

Загальні дані про діяльність неплатоспроможного банку та показники його фінансового стану наведені на сторінці банку в мережі Інтернет: diamantbank.ua.

Сума коштів фізичних осіб, що може бути відшкодована Фондом, на 21.04.2017 за даними звітності неплатоспроможного банку складала 1,3 млрд. грн.

Вимоги до потенційних учасників конкурсів

Відкритий конкурс з метою виведення неплатоспроможного банку з ринку у способи, передбачені пунктами 2, 3, 4 та 5 частини другої статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон), проводиться серед попередньо кваліфікованих осіб, включених на відповідний спосіб Національним банком України до переліку попередньо кваліфікованих осіб у порядку, передбаченому постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2015 року № 942 «Про затвердження Положення про порядок попередньої кваліфікації осіб, які можуть брати участь у виведенні неплатоспроможних банків з ринку, та погодження набуття ними участі в банках».

Попередньо кваліфікована особа (приймаючий банк), яка планує взяти участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у способи, передбачені пунктами 2 та 3 частини другої статті 39 Закону, має подати до Фонду документи, визначені умовами конкурсу з виведення неплатоспроможного банку з ринку у способи, передбачені пунктами 2 та 3 частини другої статті 39 Закону (додаються).

Попередньо кваліфікована особа, яка планує брати участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у способи, передбачені пунктами 4 та/або 5 частини другої статті 39 Закону, має подати до Фонду документи, визначені умовами конкурсу з виведення неплатоспроможного банку з ринку у способи, передбачені пунктами 4 та/або 5 частини другої статті 39 Закону (додаються).

Подання особою пакету документів до Фонду свідчить про її намір та згоду взяти участь у конкурсі на умовах, визначених Фондом.

Порядок ознайомлення з інформацією щодо неплатоспроможного банку визначено в умовах конкурсу.

Наявна можливість самостійного вибору учасником відкритого конкурсу груп активів неплатоспроможного банку серед тих, які пропонується передати приймаючому або перехідному банку.

Адреса, за якою приймаються документи: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17.

Умови відкритого конкурсу серед попередньо кваліфікованих осіб, зацікавлених взяти участь у виведенні з ринку неплатоспроможного банку ПАТ «ДІАМАНТБАНК» у способи, передбачені пунктами 2 та 3 частини другої статті 39 Закону, наведено за наступним посиланням.

Умови відкритого конкурсу серед попередньо кваліфікованих осіб, зацікавлених взяти участь у виведенні з ринку неплатоспроможного банку ПАТ «ДІАМАНТБАНК» у спосіб, передбачений пунктом 4 частини другої статті 39 Закону, з особливостями, встановленими пунктом 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону, наведено за наступним посиланням.

Умови відкритого конкурсу серед попередньо кваліфікованих осіб, зацікавлених взяти участь у виведенні з ринку неплатоспроможного банку ПАТ «ДІАМАНТБАНК» у спосіб, передбачений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону, наведено за наступним посиланням.