Людям з порушення зору Звичайна версія

Шаблони договорів

1)   Рекомендована форма договору про відступлення (купівлі продажу) прав вимоги;

2)   Рекомендована форма договору відступлення прав вимоги (для укладення з переможцем торгів, які є фінансовими компаніями);

3)   Рекомендована форма договору про відступлення прав вимоги (для лізингу/найму-продажу);

4)   Рекомендована форма договору купівлі-продажу транспортного засобу;

5)   Рекомендована форма договору купівлі-продажу транспортного засобу (для лізингу);

6)   Рекомендована форма договору купівлі-продажу рухомого майна (основні засоби);

7)   Рекомендована форма договору купівлі-продажу рухомого майна (основні засоби) (для лізингу/найму-продажу);

8)   Рекомендована форма договору про передачу прав власності на знак;

9)   Рекомендована форма договору купівлі-продажу (земельна ділянка);

10) Рекомендована форма договору купівлі-продажу (нерухоме майно);

11) Рекомендована форма договору доручення на продаж цінних паперів;

12) Рекомендована форма договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав);

13) Рекомендована форма договору купівлі-продажу біржового місця на товарній біржі;

14) Рекомендована форма договору купівлі-продажу майнових прав;

15) Рекомендована форма договору купівлі-продажу майнових прав щодо нерухомого майна;

16) Рекомендовані форми договору щодо нерозголошення потенційним покупцем інформації з обмеженим доступом та банківської таємниці (кімната даних) та заявки про приєднання потенційного покупця (для віртувльної кімнати даних)

17)  Рекомендована форма договору щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (для кімнати даних в банку)